Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina


Muzyka Fryderyka Chopina jest dla wielu Polaków jednym z symboli narodowych. Nawet osoby, dla których muzyka klasyczna nie jest łatwa w odbiorze i w pełni czytelna uważają, że dzieła Chopina stanowią olbrzymi wkład do światowego dziedzictwa kultury. Wielu z nas uważa, że właśnie dzięki twórczości Chopina udało się przetrwać najtrudniejsze okresy w naszej historii. Właśnie dlatego muzyka tego kompozytora powinna być dostępna i popularyzowana.

Idei udostępnienia wszystkim Polakom dzieł Chopina poświecił się Jan Ekiert, wybitny polski pianista, pedagog i kompozytor, juror warszawskich Konkursów Chopinowskich. Ten wybitny człowiek większość zawodowego życia poświęcił zbieraniu, dokumentowaniu i badaniu materiałów, które zaowocowały powstaniem Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina, pod jego redakcją. Wydawnictwo jest rodzajem pomnika, poświęconego artyście. Różnica jest taka, że ten pomnik żyje. Stanowi dokumentację zamykającą to, co stało się w muzyce Chopina do roku 2010. Twórcy mieli nadzieję, że ciągle odkrywane będą nowe źródła i ich interpretacje.

Unikatowość tego wydawnictwa polega na tym, że uznawane jest za kanon twórczości kompozytora. Wiadomo, że pierwsze wydania utworów Chopina, ukazujące się za jego życia, różniły się od siebie. Próby ustalenia ostatecznej ich wersji podejmowano wielokrotnie, ale bez ostatecznego sukcesu. Ambicją wydawnictwa było dotarcie do sedna muzyki Chopina. Wydanie Narodowe ma wartość praktyczną oraz niezaprzeczalną wartość naukową. W regulaminie Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego jest zalecenie korzystania z nut, zawartych w tym wydawnictwie.