Konkurs Chopinowski


Inicjatorem zorganizowania monograficznego konkursu, poświęconego Fryderykowi Chopinowi, był polski pianista, profesor Jerzy Żurawlew. Pierwsze wystąpienia konkursowe miały miejsce w 1927 roku. Dzisiaj Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów, na których wykonywana jest muzyka klasyczna. Konkurs miał być formą poszukiwań dotyczących tego, jak należy grać Chopina. Od początku wydarzeniu patronował prezydent Ignacy Mościcki.

Laureatami odbywającego się co pięć lat Konkursu Chopinowskiego jest czterech Polaków: Halina Czerny–Stefańska, Adam Harasimowicz, Kristian Zimerman i Rafał Blechacz. W świecie muzycznym taka nagroda ma ogromne znaczenie. Konkurs uważany jest za jeden z najtrudniejszych na świecie konkurów pianistycznych. Zwycięskie laury są przepustką do niebywałej kariery artystycznej. W trakcie konkursu nie cichną komentarze i dyskusje. Muzyka klasyczna pojawia się wtedy nawet w mediach, które na co dzień zdają się nie zauważać potrzeb publiczności w zakresie wysokiej kultury.

Życie muzyczne w Polsce wyraźnie ożywia się co pięć lat. Konkursy wzbudzają ogromne zainteresowanie, a werdykty jury są bardzo często krytykowane. Wielu miłośników muzyki do dzisiaj rozpamiętuje historię Ivo Pogorelicia, chorwackiego pianisty, który w 1980 roku odpadł w III etapie. Argentyńska pianistka Martha Argerich nie zgadzając się z decyzją pozostałych jurorów zrezygnowała nawet z udziału w jury. Pogorelić, co nie jest zwyczajne, stał się bohaterem Polaków, którzy widzieli w nim odbicie własnego charakteru. Pianista okrzyknięty został największym talentem, jaki kiedykolwiek pojawił się na tym konkursie. Buntownicze interpretacje w jego wykonaniu do dzisiaj dzielą znawców i zachwycają melomanów. Osoby znające życie i twórczość Fryderyka Chopina najlepiej wiedzą, że konkursem poświęconym jego sztuce muszą od czasu do czasu wstrząsnąć skandale.