Cechy muzyki klasycznej


Muzyka klasyczna istnieje już od wielu stuleci i trudno wskazać jeden utwór, który by ją zapoczątkował. Do długiej listy kompozycji znawczy zaliczają nawet te pochodzące ze starożytnej Mezopotamii, Egiptu czy Chin jeszcze zanim na terenie Europy zagościła cywilizacja.

Podobnie jak wszystkie inne dziedziny sztuki, tak i ta podlegała modzie, jaką narzucał kościół czy styl władzy panującej, a także wpływy pochodzące z innych kultur. Muzykę klasyczną dzieli się na okresy takie, jak dzieje historyczne, a więc począwszy od wspomnianej starożytności przez średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm do chwili obecnej.

Każda z tych muzycznych epok posiada wiele cech charakterystycznych, które sprawiają, że kompozycje z tego okresu można grupować i objąć wspólnym ogólnym opisem. Dotyczy on zarówno wykorzystywanych instrumentów, jak i form muzycznych. Ogólnie za muzykę klasyczną uważa się wszystko, co służy do słuchania i jest odtwarzane za pomocą instrumentów mechanicznych. Ta cecha odróżnia muzykę klasyczną od elektronicznej. Dzieła muzyki klasycznej są zawsze oryginalne, co oznacza, że nie można w nich znaleźć żadnych elementów, fraz, powtórzeń już wcześniej używanych w innych kompozycjach. Nie jest to również muzyka interpretowana, a zapis nutowy przypomina pismo i jest wiernym zanotowaniem każdego dźwięku. To oznacza, że utwory klasyczne się odczytuje, a nie interpretuje.

Ważnym elementem jest również kontynuowanie dział poprzedników, czyli opieranie kompozycji na tradycji, na klasycznych formach muzycznych i pewnych zasadach, jakie zostały utrwalone na przestrzeni wieków.