Chopin - muzyka wybitnie klasyczna


O twórczości Fryderyka Chopina można powiedzieć, że jest genialna i to jedno słowo w pełni oddaje wiele cech, jakie sobą reprezentuje. Każdy kolejny utwór, jaki ten wielki mistrz stworzył w czasie swojego krótkiego życia zalicza się do wybitnych i stanowi jedyny w swoim rodzaju przykład wirtuozerii. W dorobku Chopina znalazła się ogromna różnorodność utworów, do których zaliczają się mazurki, polonezy, walce, etiudy, nokturny, preludia, ballady, scherza, fantazje, barkarola, ronda, sonaty i wiele innych mniej znaczących utworów.

Autor znany jest także z kameralnych pieśni i utworów orkiestrowych. Twórczość powstająca na przestrzeni około 30 lat nie była jednak jednorodna, bowiem można w niej wyróżnić okresy fascynacji różnymi stylami i nastrojami, które wiązały się też z okresami życia autora. Znajdzie się w nich okres patetyczny i nostalgiczny, a muzyka odzwierciedla w pełni okresy jego życia, na które składa się okres początkowy i nauka w domu pod kierunkiem pierwszego nauczyciela muzyki, potem lata licealne, studia, okres trzyletniej wędrówki i adaptacji wreszcie pora dojrzałości i ostatnie trzy lata samotnego życia aż do śmierci.

W sumie w dorobku kompozytora znalazło się znacznie ponad 200 utworów, z których wiele jest nieznanych, nieujętych w systemie opusowym. Część utworów nie jest też do końca potwierdzona w kontekście autorstwa, a niektóre zaginęły i nie zostały do dziś odnalezione.